« назад


Вранови птици

Враните, свраките, чавките и сойките са наши съседи в населените места. Често малките им в първия си опит за летене се озовават на земята и изглеждат напълно безпомощни. Ако се опитате да хванете някое от тях, обаче, вероятно ще бъдете изненадани от крясъците на всеотдайните родители, а може дори да усетите силата на човките им.
Ако намерите малко на вранова птица и то е още голичко или с недостатъчно пера по тялото, опитайте да го върнете в гнездото му, ако можете да го достигнете със стълба. Ако е достатъчно добре оперено, качете го на висок клон в някое близко дърво.Избрани сайтове Вранови

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти