ƒЌ≈¬Ќ» √–јЅЋ»¬» ѕ“»÷»

ƒневни грабливи птици

√ол€ма част от хората не подозират, че много грабливи птици гнезд€т в градовете и селата. “ехните малки, обикновено, прав€т първите си опити да полет€т в достатъчно Узр€лаФ възраст, когато са напълно оперени, но не всички са достатъчно добре подготвени за тази съдбовна крачка. ћного често малките падат на зем€та, не могат да излет€т от там и стават жертва на хищниците.
јко намерите малко на хищна птица, опитайте се да го качите на безопасно м€сто Ц клон или козирка на сграда, след което го наблюдавайте известно време дали н€ма да падне отново на зем€та.

»збрани сайтове грабливи