Пойни птици

Пойни птици

В парковете, градините, полята и горите гнездят много пойни птички. Понякога, техните малки също падат от гнездата си. За разлика от някои нощни грабливи птици, за малките на пойните не е характерно да напускат гнездото преди да могат да летят. Намирането им на земята е доказателство, че нещо се е случило с гнездото или малкото е претърпяло инцидент.
Ако намерите малко на пойна птица, потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво или храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас, върнете малкото в него. Ако намерите цялото гнездо съборено на земята и забележите родителите наблизо, опитайте да прикрепите гнездото на дървото, храста или постройката, откъдето смятате, че е паднало, на достатъчно безопасно разстояние от земята.

Избрани сайтове птици

  • Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци Анималия - храни и аксесоари за вашите домашни любимци, зоохрани, кучета, котки, птици, рибки, гризачи, зооборса на едро и дребн ...

  • Най-актуални страници птици

  • Екскурзия в Египет - приключения в земята на Фараоните 2019 повече » ...

  • Вижте къде бе най-топло днес

  • ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ получи награда за отговорен бизнес