« назад


Пойни птици

В парковете, градините, полята и горите гнездят много пойни птички. Понякога, техните малки също падат от гнездата си. За разлика от някои нощни грабливи птици, за малките на пойните не е характерно да напускат гнездото преди да могат да летят. Намирането им на земята е доказателство, че нещо се е случило с гнездото или малкото е претърпяло инцидент.
Ако намерите малко на пойна птица, потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво или храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас, върнете малкото в него. Ако намерите цялото гнездо съборено на земята и забележите родителите наблизо, опитайте да прикрепите гнездото на дървото, храста или постройката, откъдето смятате, че е паднало, на достатъчно безопасно разстояние от земята.Избрани сайтове Пойни

All Rights Reserved, ZooHit 2008, Sofia / условия на ползване / контакти