Кукумявки и забулени сови

Кукумявки и забулени сови

Кукумявките обикновено обитават къщи, а забулените сови изоставени или малко посещавани селскостопански постройки. Те също много често стават жертва на хищници.
Ако намерите малко на кукумявка или забулена сова, потърсете най-безопасното високо място в сградата, където да поставите малкото. Най-добре това да е някоя тъмна ниша под покрива, но имайте предвид, че мястото трябва да е достъпно отвън, така че родителите да могат да стигнат до малкото.

Избрани сайтове Кукумявки