Бухали и горски улулици

Бухали и горски улулици

Обитават горите и не се срещат в парковете и градините на населените места, но както и малките на ушатите сови и чухалите, те също напускат гнездата преди да могат да летят и е твърде възможно да намерите такава птица при някой от излетите си. Оставени на земята, тези бебета също стават жертва на хищници, така че качете мъника на най-близкото достъпно дърво. Родителите му са наблизо, а те най-добре ще се погрижат за своята рожба. Наблюдавайте го известно време дали няма да тупне обратно на земята.

Избрани сайтове улулици