«оо’»“ -ћалкото кученце

ƒванайсет молби на едно куче:
1. ћо€т живот трае от 10 до 15 години. ¬с€ка разд€ла с теб ми причин€ва гол€ма тъга. ѕомисли за това преди да ме вземеш.
2. ќбичай ме такова,каквото съм, защото ти си ме избрал. јз н€мам възможност да избирам при€телите и господарите си.
3. ƒай ми време да разбера какво искаш от мен, когато ме възпитаваш. ѕреди да ми се скараш, изпитай себе си - може би аз не разбирам какво искаш от мен.
4. ќбичаш ли ме аз живе€ от тво€та любов.
5.Ќедей да ми се сърдиш и наказваш.“и работиш, имаш при€тели и развлечени€, а аз имам само теб.
6. √овори ми. ћоже би си мислиш, че не те разбирам, но аз зна€ какво мислиш и чувстваш.
7. Ќе зна€ какво е отмъщение, но знай,че не забрав€м как постъпват с мен.
8. ѕомисли преди да ме удариш, защото аз мога и да те ухап€. ¬ъпреки че н€ма да го направ€.
9. Ќе ме взимай като играчка, докато съм малко и сладко кутре, а като порастна да ме изхвърлиш, защото мо€та любов към теб не зависи от възрастта ми.
10. √рижи се за мен като остаре€, остана без зъби, оглуше€, ослепе€. јко много страдам-изпрати ме “» да си ида достойно от живота.
11. Ќе казвай: "јз не мога да направ€ това". — теб всичко ми е леко. Ќека това бъде тво€та отплата за мо€та в€рност и нашата красива младост.
12.  огато вече ме н€ма, недей да тъгуваш, а си вземи друго куче и го обичай така, както си обичал мен.Ѕаласти какво е това ? ¬ие питате ние отговар€ме - gradinar.bg  акво и защо баласта? «а какво се използва баласта? ѕочви, органични и биоминерални торове, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване, системи за климатичен .  повече ї gradinar.bg 

биотор  акво е биотор и защо нашата градина го предпочита, а как и каква тор да изберем попитайте за фактите в gradinar.bg ѕочви, органични и биоминерални торове - биотор, напоителни системи, осветителни тела, парниково и оранжерийно оборудване, системи за клим

 акво е сухо строителство? «ащо да изберем този вид строителство?  повече ї www.verdesbuild.com