Риболов: Баластриера Негован – Уклей

Къде кълве - 6-12 май 2010г. - Баластриера Негован – Уклей

Баластриера Негован
Уклей

Баластриерата край Негован е разрешена целогодишно за любителски риболов. По това време от годиното се лови с успех уклей на леко. Нужно е само подходяща рехава захранка и фин такъм. Най-добрата стръв са пинките. В слънчеви и тихи дни сребристите рибки са гарантирани. В езерото се лови и щука, но изявите и са по-епизодични.
Избрани сайтове Баластриера