Риболов- От 15 Април *сух режим* за рибарите

Избрани НОВИНИ от пресата за Вас... - От 15 Април - сух режим за рибарите

От 15-ти април "сух режим" за рибарите до 1-ви юни...

Да забравт за големите държавни язовири и реките за срок от 45 дни ще се нложи на всички любители на риболова. От 15 април влезе в сила забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби във вътрешните водоеми на страната и река Дунав.
Времето на забраната няма да се измества съобразно конкретните климатични условия, както е ставало през други години. Това е изискване и от съответните институции в Европейския съюз, за да се уеднакви режимът в страните членки. Най-запалените по риболова, за които месец и половина е прекалено дълъг срок, може да се утешават по някои баластриери, отделни неголеми водоеми, както и по множеството арендовани и частни водоеми, за които забраната не важи. Пълният списък на възможните риболовни дестинации през ограничителния период може да се намери на сайта на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
в. Уикенд, 17-23 април 2010г.
Избрани сайтове водоеми