Динамиката на пролетния риболов

От пресата... - Динамиката на пролетния риболов

Динамиката на пролетния риболов

Да се лови уклей на плувка през пролетта, е истинско удоволствие. Рибките окончателно са забравили някои типично зимни маниери, налитат учудващо агресивно за габаритте си на подаденото бяло червейче и показват настроение почти през целия ден. Много въдичари дотолкова се захласват по тях, че даже за известно време забравят другите, по-елитни риби. Защото именно сега е времето на уклеите. Хвърлят ли си хайвера, отдалечават се от брега и стават доста по-капризни.

Младен Марков
markov2009@abv.bg

Ако човек се загледа в шаренията по гъсто населените брегове, неминуемо ще забележи, че едни ловят в стил "хвърляш-вадиш", други вадят по-рядко, а трети съвсем епизодично. Защо е така? Колкото и да са благоразположени, тези рибки все пак не са общодостъпни и имат своите изисквания - и относно тактиката на улова, и относно избора на такъми. За стръвта няма две мнения-пролетният уклей с охота приема белите червеи /ако е по-дребен-пинките/ и всякакви други варианти по това време ще са по-неудачни.
Относно тактиката: регулярно подаване на рехава захранка, която да прави "облак" във водата, ще укроти нестихващото желание за движение на пасажа. Не ги ли задържим с храна, ще хващаме епизодични риби, когато попаднем на преминаващо стадо. По отношение на постройката на линията: колкото и да са активни, това все пак са дребни рибки /с някои изключения по язовирите/ и влакна, превишаващи 0,10-0,12 мм. обричат мисията на неуспех. В допълнение-чувствителна плувка и малка кука. Ако пък условията на брега позволяват работа с директен телескоп, динамиката в риболова е гарантиран.
Нека уточним, че според биолозите уклей и уклейка са два различни вида, като в нашите води преобладава по-дребната уклейка. Но понеже поведението им е сходно и нямат кой знае какви различия във външния вид, риболовците ги слагат под общ знаменател и ги наричат с общото наименование - уклей. Затова и ние не правим опити да ги разграничаваме.
в. Уикенд, 10-16 април 2010г.
Избрани сайтове уклей