‘≈—“»¬јЋ Ќј Ѕ≈Ћ»я ўЏ– ≈Ћ!

‘≈—“»¬јЋ Ќј Ѕ≈Ћ»я ўЏ– ≈Ћ

23 април - село Ѕелозем. ƒа отбележим заедно ‘≈—“»¬јЋЏ“ Ќј Ѕ≈Ћ»я ўЏ– ≈Ћ!

«елени Ѕалкани кан€т всички свои при€тели и съмишленици да отбележим заедно ‘естивала на щъркелите - 23 април, село Ѕелозем - ≈вропейско сели на щъркела.
ѕо инициатива на «елени Ѕалкани в селото ще бъде открит парк на щъркелите.
ўе имате възможност да видите резултатите от на проект "ќпазване на бели€ щъркел (Ciconia ciconia) в У≈вропейско село на щъркелите ЅелоземФ, финансиран по програма NatuRegio на Alfred Toеpfer Academy  (√ермани€):
- платформи за гнездене върху покрив на училището
- система за видеонаблюдение на гнездата
- брошура за опасностите дебнещи щъркелите от разпилени€
навс€къде сезал
«а повече информаци€:
Ќели јрабаджиева, e-mail:  
narabadzhieva@greenbalkans.org
ƒимитър ѕопов, e-mail: 
dpopov@greenbalkans.org
»збрани сайтове щъркелите