Бабушките огладняха...

Бабушките огладняха...

... и кълват на мартеничка.
Пасажите се намират най-много в приустиевите зони.

Младен Марков,
markov2009@abv.bg
статия от в.Уикенд, събота 27.III. - 02.IV.2010г., брой 13 /333/ Година VIII
След период на известно затишие във времето на междусезонието напоследък бабушките отново излязоха на преден план и с изявите си радват многобройните почитатели на антрактивния пролетен риболов на плувка.
Пасажите вече се ориентираха към приустиевите зони на язовирите и именно там сега става впечатляващо струпване на риболовци. Рибите са с натежали от зреещия хайвер кореми и това ги кара усилено да търсят храна, непрестанно обикаляйки придънните слоеве на неголяма дълбочина, понякога в непосредствена близост до брега.
Вече са забравили зимните си капризи, когато се ловяха на хирономуси или пинки, сега предпочитат по-обемни примамки.
Като класика в избора на стръв за тях през последните години се очерта така наречената "мартеничка"- комбинация от бял и оцветен в червено червей. Ако пък доза бели червеи се прибави към основната захранка, бабушките буквално полудяват по тях. Показателно е, че при чистенето на улова може да се намерят десетки погълнати червеи само от една риба. Другият популярен вариант на хранене с червеи е да се ползва прашка, когато риболовът се провежда на по-къса дистанция. Във всеки случай обаче захранването е задължително, за да се задържи пасажът в облавяното място възможно най-дълго време. По същото време и в същите участъци сега се  лови и уклей, но с тази разлика, че за него и едно червейче е достатъчно, и то подадено в междинна вода.
Нека посочим някои актуални възможности за атрактивен пролетен риболов на бабушка. На север това са язовирите "Цонево" /с много едри бабушки/, "Тича", "Бели Лом", "Горни Дъбник". На юг стабилна популация има на "Ивайловград", "Кърджали", "Въча", "Жребчево", "Копринка". Не бива да се подценяват и трите язовира, построени на река Тополница-"Дешанци", "Жеков вир" и "Тополница". Интересите на софиянци са насочени предимно към "Панчарево", "Огняново" и някои близки баластриери. Любопитно е, че на язовир "Искър"  бабушката не е сред приоритетните видове. Там на платики и каракуди се обръща по-голямо внимание, разбира се, когато става дума за масовите риби.
Избрани сайтове червеи