Риболов: Язовир Батак-костур

Язовир Батак
Костур

Едва ли има друга риба, която да бъде сериозна конкуренция на костура по това време. Хищникът показва добър апетит, но е доста непостоянен в изявите си, като редува силни периоди с почти пълно мълчание. Стръвта е традиционна-живо рибе или торен червей. На спингови примамки също посяга, но предимно в привечерните часове. Другите възможности сега са уклей или бабушка.
Избрани сайтове Язовир